Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення фінансових ресурсів та їх еквівалентів до короткотермінових зобов’язань підприємства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності