Коефіцієнт Лернера

Коефіцієнт Лернера – показник монопольної влади, що характеризується перевищенням ціною, яка дає максимальний прибуток, граничних витрат. Запропонований американським економістом А. Лернером, обчислюється за формулою.
Коефіцієнт Лернера