Коефіцієнт ліквідності банків

Коефіцієнт ліквідності банків (норма ліквідності) – коефіцієнт, який характеризує спроможність банку перетворити свої активи на наявні гроші з метою задоволення вимог власників щодо отримання вкладів і потреб клієнтів у позичках. Залежить від розмірів, спеціалізації банків, політики центрального банку. НБУ встановлює комерційним банкам показники ліквідності балансу у вигляді нормативного співвідношення між активами і зобов’язаннями банку з урахуванням терміну їх погашення й можливості реалізації активів.
Коефіцієнт ліквідності банків