Коефіцієнт оновлення основних фондів

Коефіцієнт оновлення основних фондів – питома вага нових засобів праці, які поступають протягом певного періоду.
Коефіцієнт оновлення основних фондів