Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт покриття (коэффициент покрытия) – показник, що визначає співвідношення оборотних активів до короткострокової заборгованості і характеризує платіжну спроможність організації.
Коефіцієнт покриття