Коефіцієнт прибутковості

Коефіцієнт прибутковості – 1) відношення чистого доходу до обсягу реалізації; 2) відношення чистого доходу до обсягу капіталу. К. п. також використовують для оцінки фактичної вартості акції.
Коефіцієнт прибутковості