Коефіцієнт прямих витрат праці

Коефіцієнт прямих витрат праці – відношення живої праці, витраченої на виробництво товарів і послуг, до їх загального обсягу.
Коефіцієнт прямих витрат праці