Коефіцієнт зношеності основних фондів

Коефіцієнт зношеності основних фондів – показник стану основних фондів на певний момент. К. з. о. ф. обчислюють діленням суми зношеності основних фондів на їх повну балансову вартість. Для окремих інвентарних об’єктів К. з. о. ф. розраховують за даними про фактичні терміни їх експлуатації як відношення фактичного терміну експлуатації цього інвентарного об’єкта до нормативного у відповідних одиницях часу (роках, місяцях).
Коефіцієнт зношеності основних фондів