Колектив трудовий

Колектив трудовий (коллектив трудовой) – Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності колективу на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Колектив трудовий