Колектив

Колектив (коллектив) – 1. Група, сукупність людей, що працюють в одній організації (фірмі, підприємстві, установі); 2. Люди, об’єднані загальними ідеями, інтересами.
Колектив