Колізія адміністративних актів

Колізія адміністративних актів (лат. collisio – зіткнення) – розбіжність змісту двох чи кількох актів органів державної виконавчої влади. Практичне значення має так зване розв’язання колізії, тобто визначення акта, який повинен бути застосований до конкретних правовідносин. При цьому слід керуватись такими правилами: 1. Законодавство колишнього Союзу РСР застосовується з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що воно не суперечить Конституції і Законам України (Постанова Верховної Ради України “Про порядок

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства колишнього Союзу РСР” від 12.ХІ.1991). 2. У випадку К. а. а. різної юридичної сили діють акти, які мають більшу юридичну силу (Конституція – закони – підзаконні акти). При цьому при вивченні підзаконних адміністративних актів слід враховувати компетенцію органів, які їх приймають. Акти, прийняті з перевищенням компетенції, є незаконними і не обов’язковими для виконання. На приклад, орган приватизації не має права приймати рішення про приватизацію орендованого державного майна без згоди орендаря. Такий акт підлягає скасуванню як недійсний.
3. У випадку, коли в колізію вступають акти однакової юридичної сили, застосовуються акти, прийняті пізніше. 4. У разі розбіжності змісту загальної та спеціальної норм при дотриманні вищезгаданих правил застосовуються спеціальні норми. Порядок розв’язання колізії іноді зазначається в тексті самого адміністративного акту чи закону, на підставі якого цей акт було прийнято.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Колізія адміністративних актів - Довідник з правознавства


Колізія адміністративних актів