КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ МАЛЕ

Екологія – охорона природи

КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ МАЛЕ, коло біотичного обміну біогеоценотичне – багаторазовий безупинний циклічний, але нерівномірний у часі і не замкнений обіг частини речовин, енергії та інформації, що входять у біосферне коло обміну в межах елементарної екол. системи – біогеоценозу.
КОЛО БІОТИЧНОГО ОБМІНУ МАЛЕ