Комбінація

Комбінація (комбинация) – 1. Об’єднання компаній, що конкурують, з метою зміцнення ринкової позиції. 2. Об’єднання кількох підприємницьких структур в одну для спільного вивчення ринку, управління торговельними процесами, обміном інформацією.
Комбінація