Комерційний ризик

Комерційний ризик – ризик, який виникає в процесі підприємницької діяльності через зниження або втрату доходів за нестабільної економічної кон’юнктури, брак надійної інформації про стан ринку та ін. К. р. може охоплювати затримку платежів, або ризик банкрутства тощо.
Комерційний ризик