Комісійна винагорода за банківські послуги

Комісійна винагорода за банківські послуги – винагорода за здійснення банком банківських операцій, що виплачується на підставі договору згідно з тарифами у відсотках до суми операції. Банки залишають за собою право доповнювати тарифи без попереднього повідомлення клієнтів, змінювати їх з наступним повідомленням, а також брати спеціальну К. в. за б. п., якщо виконання операцій потребує додаткових робіт або в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Комісійна винагорода за банківські послуги