Комітет контрольний

Комітет контрольний – колегіальний орган управління біржею, який здійснює нагляд за її діловою активністю, умовами укладання контрактів тощо.
Комітет контрольний