Коммонс

Коммонс (Commons) Джон Роджер (1862 – 1945) – американський економіст, представник соціально-правового різновиду інституціоналізму. К. розробив “вольову” психологію переговорів, які розумів як процес налагодження різних економічних відносин між людьми, що зумовлюють укладання угоди. Він запровадив у науковий обіг поняття “трансакція”. Економічні категорії, за К., – це юридичні відносини з приводу цих категорій. Серед трьох видів власності (речової, неречової – борги, боргові зобов’язання – і “невідчутної” – цінні

папери) вирішальне значення має “невідчутна” власність. Вартість К. розумів як угоду, а її величину пов’язував з юридичною процедурою при укладанні угоди між групами людей на ринку, де й встановлюється “розумна” вартість. Характеризуючи оцінку майбутніх благ, К. вважав, що вартість є сучасною оцінкою майбутнього чистого доходу. До поняття “оцінки майбутніх благ” він зараховує боргові зобов’язання і кредит, а всю економічну поведінку трактує як рух боргів і обмін боргових зобов’язань. Аналізуючи вартість, К. враховував і корисність, проте, на відміну від маржиналістів, головну
увагу приділяв оцінці майбутньої корисності. Політекономія, за К., – наука про процеси, які зумовлюють встановлення “розумної” вартості, наука про людську культуру, а її головне поняття – угоди, в яких суспільні оцінки вартості благ є засобом забезпечення стабільності суспільства. Загалом недоліками концепції К. є підміна об’єктивних економічних процесів юридичними відносинами, дотримання мінової концепції, хибне тлумачення предмета політекономії, вартості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Коммонс - Економічний словник


Коммонс