Комплекс міжгалузевий

Комплекс міжгалузевий – сукупність галузей, які беруть участь у реалізації державних господарських програм і виробляють однотипну продукцію.
Комплекс міжгалузевий