Комплекс

Комплекс (лат. complexus – зв’язок, поєднання) – 1) сукупність, поєднання об’єктів, предметів, дій, які тісно пов’язані й взаємодіють між собою, формують цілісність; 2) група взаємопов’язаних галузей, підприємств, які виробляють однорідну продукцію.
Комплекс