КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ

Культурологічний словник

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ (від лат. communico – з’єдную, повідомляю) – риса особистості, яка відображає її здатність до спілкування з іншими людьми.
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ