КОМУНІКАТИВНИЙ

Культурологічний словник

КОМУНІКАТИВНИЙ (від лат. communico – з’єдную, повідомляю) – той, що виступає засобом спілкування та зв’язку.
КОМУНІКАТИВНИЙ