Концерн

Концерн – об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на підставі повної фінансової залежності від одного підприємства або групи їх. Об’єднання підприємств у К. не повинно суперечити антимонопольному законодавству. К. діє на підставі статуту, затвердженого його учасниками. Підприємства, що входять до складу К., зберігають права юридичної особи. До складу К. можуть входити як українські, так і іноземні підприємства. К. є юридичною особою, має відокремлене майно. К. не відповідає за зобов’язаннями підприємств, що входять до складу його. Підприємства не відповідають за зобов’язаннями К. К. є найцентралізованішим видом об’єднань підприємств. Вихід підприємства із складу його, а також рішення про ліквідацію приймається підприємствами, що об’єдналися у К., але фактично залежить від волі підприємця або групи підприємств, які контролюють діяльність його учасників. Майно, що залишається після ліквідації К., розподіляється між його учасниками відповідно до статуту.
Концерн