Конфуцій Кунцзи

Конфуцій Кунцзи (бл. 551 – 479 до н. е.) – китайський мислитель, засновник етико-політичного та соціально-економічного вчення – конфуціанства. Обстоював стабільність суспільно-політичного устрою; консерватизм традиційних відносин всередині багатосімейних общин на основі дотримання традиційних ритуалів; становий поділ суспільства на вищих і нижчих та ін. К. також поділяв людей на вищих – благородних, зайнятих розумовою працею, і нижчих – зайнятих фізичною працею. Благородна і досконала людина, на його думку, повинна бути гуманною

(скромною, справедливою, стриманою), з почуттям обов’язку. К. не засуджував прагнення людей до багатства і знатності, але вважав, що досягати їх слід чесно, з дотриманням моральних принципів, не на шкоду народові. Джерелом багатства називав працю. На основі морального вдосконалення повинно будуватися й управління державою. Ідеальний правитель повинен дотримуватися економії у витратах і піклуватися про людей, їх освіту. На думку К., спершу необхідно зробити народ багатим, а відтак займатися його вихованням. Засуджував надмірне накопичення багатства окремими особами, наполягав на рівномірному його розподілі,
вважаючи, що таким чином можна ліквідувати бідність. К. наголошував на доцільності зниження податків, на впровадженні суспільних робіт та ін. Радив правителям країни регламентувати сільськогосподарське виробництво, щоб запобігти невдоволенню населення у разі нестачі продовольства. Сподівався, що у майбутньому суспільстві зникне майнова нерівність, а приватна власність не буде ідолом. Це, своєю чергою, унеможливить війни та інші негативні явища, сприятиме підвищенню загального добробуту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Конфуцій Кунцзи - Економічний словник


Конфуцій Кунцзи