Конгломерат

Політологічний словник

Конгломерат – об’єднання різнорідних частин. Застосовується до визначення форми територіального устрою поряд з такими відомими формами, як унітарна, федеративна, конфедеративна. Конгломерат є великим за територією державним об’єднанням різнорідних за історико-культурним розвитком земель. Прикладом такого об’єднання може бути Арабський Халіфат (VII – IX ст.), до якого увійшли землі Південно-Західної Європи, Північної Африки, Сходу. Ці землі населяли народи з різними мовами, культурним спадком, віросповіданням

тощо. На місцевий суспільно-політичний уклад, традиції накладалася загальна політична система Халіфату, яка використовувала як місцевих правителів і традиції, так і привносила власні риси. Специфічним для конгломерату земель Арабського Халіфату стало відносно швидке його утворення, що пов’язано з арабськими завоюваннями, і подальший швидкий розпад. Великі державні утворення типу імперій мають риси конгломерату. Останнє визначення використовується, щоб підкреслити існування відцентрових сил, те, що землі, які входять до імперії, слабо поєднані. Відомо, що в період становлення імперії,
за наявності сильної влади, міцних об’єднавчих тенденцій, роздрібненість і розрізненість проявляються меншою мірою і, навпаки, в добу занепаду, ослаблення централізованої влади те, що землі слабо поєднані, фактично самостійні – проявляється сильніше. Термін “К.” не використовується для позначення державних об’єднань типу Європейського Союзу, передусім, щоб не надати певного негативного звучання, хоча формально відповідні ознаки (велике об’єднання різнорідних земель) наявні.

Термін “К.” може використовуватись щодо інших суб’єктів, щоб підкреслити ознаку поєднання різнорідних частин, зокрема коли йдеться про політичне об’єднання чи блок, до якого увійшли учасники різні за структурою, формою організації, ідеологічними орієнтирами тощо – такий блок можна назвати К. політичних сил.

В економіці термін “К.” використовується для визначення компанії, що об’єднує самостійні різногалузеві, різнопрофільні підприємства або здійснює політику диверсифікації діяльності шляхом придбання таких підприємств.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М., 1989; Довідник підприємця. – К., 1992.

Р. Балабан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Конгломерат - Довідник з політології


Конгломерат