Конклюдентні дії

Конклюдентні дії ( лат. concludere – укладати) – поведінка, що свідчить про мовчазну згоду фізичної особи, яка здійснює певні дії, її намір укласти договір, контракт.
Конклюдентні дії