Конкуренція та структура ринку

Економіка
Основні поняття ринкової економіки

Конкуренція та структура ринку

Конкуренція – суперництво між учасниками ринкових відносин за найкращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. У ринковій економіці конкуренція виконує такі функції:
– зрівнює попит і пропозицію;
– формує ринкові ціни;
– стимулює зниження витрат виробництва;
– забезпечує суверенітет споживача;
– стимулює науково-технічний прогрес;
– сприяє поліпшенню якості та асортименту продукції.
Конкуренція є регулятором

ринкової економіки, вона змушує фірми використовувати найефективніші методи виробництва.
Структура ринку характеризує умови, у яких відбувається конкуренція (схема 7).
Закони України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” (1992 р.) та “Про Антимонопольний комітет України” (1993 р.) спрямовані на усунення монопольних ситуацій. Законодавство України визнає фірму монополістом, коли її частка на ринку певного продукту перевищує 35 %. У багатьох країнах світу діють спеціальні державні органи, які стежать за дотриманням норм антимонопольного законодавства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Конкуренція та структура ринку - Довідник з економіки


Конкуренція та структура ринку