Консигнація

Консигнація – організаційно-правова форма торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснюється на підставі укладення відповідного договору. За договором К. одна сторона (консигнант) дає доручення іншій стороні (консигнатору) продати від власного імені за рахунок консигнанта його товари із складнім, які знаходяться за кордоном. Для торгівлі на умовах К. можуть створюватися спеціалізовані консигнаційні склади. Консигнатор має дотримуватися правил торгів лі, визначених консигнантом (щодо умов фірменого продажу, подальшого сервісного обслуговування тощо).
Консигнація