Консолідація зовнішнього боргу

Консолідація зовнішнього боргу – метод управління державним боргом, за якого кредиторам надається можливість перенести термін погашення зовнішньої заборгованості з можливою зміною позичкового відсотка та іншими умовами.
Консолідація зовнішнього боргу