Консолідований бюджет

Консолідований бюджет – об’єднаний бюджет територіальних одиниць, регіонів, які становлять адміністративно-територіальну єдність (автономію, республіку, державу).
Консолідований бюджет