Конституція П. Орлика – Україна в першій половині XVIII ст

Історія України
Українські землі під владою Речі Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVIII ст.)

Україна в першій половині XVIII ст.

Конституція П. Орлика

Після поразки в Полтавській битві Мазепа разом зі своїми прибічниками знайшов політичний притулок у Молдавії. 21 вересня 1709 р. І. Мазепа помер. Новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який так і залишився гетьманом у вигнанні. Він склав проект першої Конституції України, яка отримала назву “Пакти іКонституція законів івільностей Війська Запорозького”.
Основні

положення
– Проголошувалася незалежність України від Росії та Речі Посполитої.
– Обгрунтовувалася протекція шведського короля та союз із Кримським ханством.
– Територія України визначалася умовами Зборівського трактату 1649 р.
– Запорожцям повинні були повернути їхні давні містечка Трахтемирів, Кодак, Келеберду, землі над Ворсклою.
– Ліквідовувалися фортеці, побудовані І. Мазепою.
– При гетьманові утворювалася Генеральна рада із законодавчою владою, яка складалася з генеральної старшини, полковників, виборних депутатів від кожного полку та делегатів від запорожців.
Рада збиралася тричі на рік – на Різдво, Покрову та Великдень.
– Справи про кривду гетьманську та провини старшини мав розглядати генеральний суд, до діяльності якого гетьман не мав права втручатися.
– Державна скарбниця і майно підпорядковувалися генеральному підскарбію, на утримання гетьмана призначалися окремі землі.
– Встановлювалася виборність полковників, сотників із наступним їх затвердженням гетьманом.
– Спеціальна комісія мала здійснити ревізію державних земель, якими користувалася старшина, а також повинностей населення.
– Скасовувалися оренди та податки на утримання гетьманської гвардії.
– Гетьман мав захищати козацтво і все населення від надмірних податків і повинностей, допомагати козацьким вдовам і сиротам.
Конституція мала яскраво виражені демократичні тенденції. Про це свідчить встановлення представницького органу – Генеральної ради, виборності посад, спроба розподілу повноважень виконавчої і судової влад. Разом із тим, Конституція мала на меті задовольнити перш за все інтереси тих соціальних груп, на які намагався спиратися П. Орлик для повернення в Україну. Проголошення захисту інтересів простого народу мало тут швидше декларативний характер. Конституція значно обмежувала гетьманську владу в інтересах старшини. Хоча Конституція і не була запроваджена в життя, вона стала видатною пам’яткою української державно-політичної думки в еміграції. Уряд Орлика намагався створити антиросійську коаліцію держав. Але ці намагання виявилися марними – європейські держави не бажали воювати за Україну.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Конституція П. Орлика – Україна в першій половині XVIII ст - Довідник з історії


Конституція П. Орлика – Україна в першій половині XVIII ст