Контактна корозія – Корозія

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

2 . Корозія

2.3. Контактна корозія

Процеси контактної корозії відбуваються там, де два різні метали знаходяться у безпосередньому контакті між собою і стикаються з розчином електроліту або середовищем, що містить кисень. У цьому випадку між ними виникає так званий локальний гальванічний елемент. При цьому корозії піддається метал, який в окисно-відновному ряді має більшу здатність окислюватися (тобто є більш активним у реакціях окиснення).

 Контактна корозія   Корозія

Більш активний метал у процесі окиснення віддає електрони, а менш активний метал використовує їх для відновлення середовища. Звідси:

– активніший метал кородує переважно по площі контакту з менш активним металом;

– менш активний метал захищається від власної корозії шляхом передачі “чужих” електронів у навколишнє середовище.

Увага: корозія заліза зазвичай відбувається і без присутності менш активної міді, але при контакті з міддю вона посилюється.
Контактна корозія – Корозія