Контроль навчальних досягнень учнів з теми “Нумерація чотирицифрових та п’ятицифрових чисел”

Тема. Контроль навчальних досягнень учнів з теми “Нумерація чотирицифрових та п’ятицифрових чисел”.

Мета. Перевірити знання нумерації чотирицифрових та п’ятицифрових чисел; вміння розв’язувати задачі, знаходити значення виразів, порівнювати числа.

Варіант 1

1. Виконати завдання.

А) Записати цифрами числа; шість тисяч вісімсот сорок п’ять; десять тисяч шістсот; п’ятнадцять тисяч вісімдесят дев’ять; сімдесят тисяч п’ятсот два; сорок гри тисячі три.

Б) Записати “сусідів” числа 80000.

2. Порівняти

числа.

 Контроль навчальних досягнень учнів з теми Нумерація чотирицифрових та пятицифрових чисел

3. Виконати ділення. Результат перевірити множенням.

621 : 3 912 : 48

4*. Знайти значення виразу, виконуючи кожну дію письмово.

(840 – 359 • 2) + 292 : 73.

5*. Розв’язати задачу.

Довжина відрізка АК 14 мм, що становить і довжини відрізка АВ. Знайти довжину відрізка АВ і накреслити його.

6**. Розв’язати задачу.

На трьох лялькових виставах побувало 786 дітей. Першу виставу подивилося 225 дітей, другу на 38 дітей більше. Скільки дітей подивилося третю виставу?

7*. Розв’язати задачу.

Семенкові залишилося прочитати 27 сторінок книжки. Це у 4 рази менше, ніж

він прочитав. Скільки сторінок у книжні?

8*. Розв’язати задачу.

Скільки треба зробити розпилювань, щоб розрізати семиметрову колоду на півметрові частини?

Розв’язання:

1.

А) 6845; 10600; 15089; 70502; 43003.

Б) 79999; 80001.

2. 37480 > 37408; 5050 < 50050;

23010 < 23100; 60090 > 60009.

3. 621 : 3 = 207; 912 : 48 = 19;

207 • 3 = 621. 48 • 19 = 912.

4. (840 – 359 • 2) + 292 : 73 = 126.

1) 359 • 2 = 718;

2) 840 – 718 = 122;

3) 292 : 73 = 4;

4) 122 + 4 = 126.

5. 14 • 5 = 70 (мм) = 7 см.

 Контроль навчальних досягнень учнів з теми Нумерація чотирицифрових та пятицифрових чисел

6.** 1) 225 + 38 = 263 (д.) – подивилися другу виставу;

2) 225 + 263 = 488 (д.) – подивилися першу і другу вистави;

3) 786 – 488 = 298 (д.) – подивилися третю виставу.

7*. 27 + 27 • 4 = 135 (ст.)

8*. 7 м : 50 см = 700 см ; 50 см = 14 (р.)

Варіант 2

1. Виконати завдання.

А) Записати цифрами числа: п’ять тисяч сто двадцять сім; сімдесят тисяч шістсот; тридцять тисяч сорок шість; дванадцять тисяч п’ятсот один; сімдесят дві тисячі чотири.

Б) Записати “сусідів” числа 70000.

2. Порівняти числа.

 Контроль навчальних досягнень учнів з теми Нумерація чотирицифрових та пятицифрових чисел

3. Виконати ділення. Результат перевірити множенням.

618 : 3 292 : 73

4. Знайти значення виразу, виконуючи кожну дію письмово.

(540 – 387) • 8 – 816 : 16

5. Розв’язати задачу.

Довжина відрізка DK 13 мм, що становить  Контроль навчальних досягнень учнів з теми Нумерація чотирицифрових та пятицифрових чисел довжини відрізка DM. Знайти довжину відрізка DM і накреслити його.

6. Розв’язати задачу.

Протягом трьох днів бібліотеку відвідало 875 дітей. Першого дня у бібліотеці побувало 236 дітей, другого – на 42 дитини більше. Скільки дітей відвідало бібліотеку третього дня?

7. Розв’язати задачу.

До бази туристам залишилося пройти 36 км. Це у 4 рази більше, ніж вони подолали. Скільки кілометрів складає туристичний маршрут?

8. Розв’язати задачу.

Скільки треба зробити розпилювань, щоб розрізати триметрову колоду на півметрові частини?

Розв’язання:

1. а) 5127; 70600; 30046; 12501; 72004.

Б) 69999; 70001.

2. 48370 > 48307; 4040 < 40040;

32020 < 32200; 70080 > 70008.

3. 618 : 3 = 206; 292 : 73 = 4:

206 • 3 = 618. 73 • 4 = 292.

4*. (540 – 387) . 8 – 816 :16 = 1173.

1) 540 – 387 = 153;

2) 153 • 8 = 1224;

3) 816 : 16 = 51;

4) 1224 – 51 = 1173.

5*. 13 • 4 = 52 (мм) = 5 см 2 мм.

 Контроль навчальних досягнень учнів з теми Нумерація чотирицифрових та пятицифрових чисел

6**. 1) 236 + 42 = 278 (д.) – відвідали бібліотеку другого дня;

2) 236 + 278 = 514 (д.) – відвідали бібліотеку першого і другого дня;

3) 875 – 514 = 361 (д.) – відвідали бібліотеку третього дня.

7*. 36 + 36 : 4 = 45 (км).

8*. 3 м : 50 см = 300 см : 50 см = 6 (р ).

Вказівка. Запропоновані завдання розподілені за чотирма рівнями складності.

1 – 3 завдання – початковий рівень; за кожну правильну відповідь – 1 бал;

4* – 5* завдання – середній рівень; за 4-е завдання 1 бал; за 5-е – 2 бали;

6** завдання – достатній рівень; за правильне розв’язання – 3 бали.

7* – 8* завдання – високий рівень; учень виконує одне з цих завдань (на вибір) або два; оцінюється завдання 3-ма балами.

Отже, усі правильно виконані завдання оцінюються 12-ма балами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Контроль навчальних досягнень учнів з теми “Нумерація чотирицифрових та п’ятицифрових чисел” - Плани-конспекти уроків по математиці


Контроль навчальних досягнень учнів з теми “Нумерація чотирицифрових та п’ятицифрових чисел”