Контроль виробничий

Контроль виробничий – порівняння показників виробничого планування з фактичними даними, а також аналіз відхилень. К. в. здійснюється в часовому й кількісному аспектах виробничого процесу й охоплює контроль якості продукції, використання потужностей та аналіз витрат виробництва. Важливий аспект К. в. – контроль за дотриманням термінів виконання робіт. Розрізняють регулярний і разовий контроль, контроль за внутрішніми і зовнішніми операціями підприємства.
Контроль виробничий