Контрольна робота № 1 з теми “ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ”

Тип уроку: урок контролю знань.

Мета: оцінити знання, уміння та навички учнів з вивченої теми.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент:____________________________

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи.

Рівень 1 (3 бали)

1. Виберіть правильну відповідь (1,5 бала):

1) Площа позначається:

A) V;

Б) S;

B) t;

Г) L.

2) Одиниця об’єму:

A) м3;

Б) м2;

B) с;

Г) м.

3) Температура тіла вимірюється

за допомогою…

A) мензурки;

Б) лінійки;

B) термометру;

Г) секундоміру.

2. Закінчіть фрази (0,5 бала):

1) Процес взаємного проникнення молекул (атомів, іонів) однієї речовини в проміжки між молекулами (атомами, йонами) іншої речовини, внаслідок чого відбувається самовільне перемішування дотичних речовин, називається _____________________________________

2) Основні методи здобуття нових знань – експериментальний і _____________________________________

3. Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів атома 92235U (1 бал):

Електронів –

Протонів –

Нейтронів –

Нуклонів –

Рівень

2 (3 бали)

4. Запишіть значення фізичних величин (2 бали):

200 cm2 = ____________ м2.

12 хв 30 c = ____________ с.

150 мл = ____________ дм3.

0,3 м3 = ____________ см3.

5. Знайдіть ціну поділки шкали приладу та його показ (1 бал):

 Контрольна робота № 1 з теми ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Ціна поділки шкали приладу

Показ приладу

Рівень 3 (3 бали)

6. Наведіть приклади (2 бали):

Фізичне тіло

Фізичний прилад

Фізичне явище

Фізична величина

7. Опишіть, як знайти об’єм однієї кнопки, якщо дана мензурка з водою й коробка кнопок (1 бал).

Рівень 4 (3 бали)

8. Об’єм куба дорівнює 27 см3. Знайдіть повну площу його поверхні.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити вивчений матеріал (§§ 1-6); опрацювати додаткову інформацію на сторінках 48 та 49 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Контрольна робота № 1 з теми “ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Контрольна робота № 1 з теми “ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ”