КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ”

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ”

Цілі: перевірити й закріпити знання про прості речовини неметали, леткі сполуки неметалів з Гідрогеном, їх склад, властивості, добування; формувати вміння складати хімічні формули й рівняння реакцій.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: контроль знань.

Форми роботи: письмова тестова перевірка.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Інструктаж щодо виконання завдань

III. Самостійне

виконання завдань за роздавальним матеріалом

I варіант

1. До неметалів належить:

А) Li;

Б) Be;

В) Se;

Г) Mn.

2. Найвищий ступінь окиснення Фосфору:

А) +5;

Б) +3;

В) -3;

Г) +6.

3. Хлор утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

A) EH3;

Б) EH4;

В) НЕ;

Г) H2E.

4. Озоновий шар знаходиться від Землі на відстані:

А) 10-15 км;

Б) 15-20 км;

В) 20-25 км;

Г) 40 км.

5. Нашатирний спирт – це:

А) розчин HCl;

Б) розчин NH3;

В) розчин HNO3;

Г) розчин H2S.

6. Найнижчий ступінь окиснення Карбону:

А) 0;

Б) -2;

В) -3;

Г) -4.

7. У водному розчині гідроген хлориду лакмус набуває

забарвлення:

А) синього;

Б) червоного;

В) фіолетового;

Г) малинового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Нітрогену дорівнює:

A) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

9. Сульфур може проявляти валентності:

A) І;

Б) ІІ;

В) ІІІ;

Г) VІ.

10. Із графіту виготовляють:

A) синтетичні алмази;

Б) свердла;

В) електроди;

Г) шліфувальні диски.

11. Які іони утворяться під час дисоціації (NH4 )2 SO4 ?

A) N3-;

Б) NH4+;

В) H+;

Г) SO42-.

12. Внаслідок взаємодії яких сполук утворюється NH4NO3?

A) H2O;

Б) HNO3;

В) NH3;

Г) N2O.

13. Гідроген хлорид можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

A) NaCl(тв.);

Б) розчин KCl;

В) H2SO4(конц.);

Г) HNO3.

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1) HCl а) Важчий за повітря

2) NH3 б) Легший за повітря

В) Безбарвний

Г) Жовто-зелений

15. Складіть рівняння реакцій:

А) C + Н2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) H2S + O2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) N2 + Na КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Складіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти методом електронного балансу: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

А) K2S + HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) AgCl + HPO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть об’єм амоніаку, що утвориться внаслідок взаємодії азоту масою 4,2 г з воднем.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

NH3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH3 – H2O КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH4NO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ N2.

20. Обчисліть об’єм амоніаку, що виділиться під час нагрівання розчину, утвореного зливанням розчину амоній сульфату масою 45 г з масовою часткою солі 10 % і розчину натрій гідроксиду.

II варіант

1. До неметалів належить:

А) Rb;

Б) As;

В) Al;

Г) Cr.

2. Найвищий ступінь окиснення Нітрогену:

A) +6;

Б) +5;

В) +4;

Г) +3.

3. Сульфур утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

A) EH3;

Б) EH4;

В) НЕ;

Г) H2E.

4. Роль озонового шару:

А) затримка ультрафіолетової радіації Сонця;

Б) забруднення атмосфери;

В) підтримка дихання живих організмів;

Г) участь у процесі фотосинтезу.

5. Іон амонію – це:

A) H3O+;

Б) NO3-;

В) NH4+;

Г) NO2-.

6. Найнижчий ступінь окиснення Фосфору:

A) 0;

Б) -2;

В) -3;

Г) -4.

7. У водному розчині амоніаку лакмус набуває забарвлення:

A) синього;

Б) червоного;

В) фіолетового;

Г) малинового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Карбону дорівнює:

A) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

9. Фосфор може проявляти валентності:

A) ІІ;

Б) ІІІ;

В) ІV;

Г) V.

10. З алмазу виготовляють:

A) синтетичні алмази;

Б) свердла;

В) електроди;

Г) шліфувальні диски.

11. Які іони утворяться під час дисоціації NH4NO3?

A) N3-;

Б) NH4+;

В) H+;

Г) NO3-.

12. Внаслідок взаємодії яких сполук утворюється (NH4 )2 SO4 ?

A) H2O;

Б) H2SO4;

В) NH3;

Г) N2.

13. Амоніак можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

A) NH4Cl;

Б) Ca(OH)2;

В) H2O;

Г) HCl.

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1) NH3 а) Без запаху

2) HCl б) З різким запахом

В) Добре розчинний у воді

Г) Погано розчинний у воді

15. Складіть рівняння реакцій:

А) NH3 + H3PO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) H2 + Cl2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) Mg + P КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Складіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти методом електронного балансу: NH3 + O2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

А) NH4Cl + NaOH КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) KCl + HCl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть масу солі, яку можна одержати внаслідок дії нітратною кислотою на амоніак об’ємом 11,2 л?

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

N2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (NH4)2 SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NO.

20. Обчисліть об’єм повітря з об’ємною часткою кисню 21 %, що витратиться на випалювання ферум(ІІ) сульфату масою 30,16 г.

III варіант

1. До неметалів належить:

А) I;

Б) Cd;

В) Sn;

Г) Co.

2. Найвищий ступінь окиснення Сульфуру:

А) +4;

Б) +7;

В) +2;

Г) +6.

3. Карбон утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

А) EH3;

Б) EH4;

В) НЕ;

Г) H2E.

4. Явище існування хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин – це:

А) адсорбція;

Б) дисоціація;

В) асоціація;

Г) алотропія.

5. Розчин амоніаку у воді проявляє властивості:

А) кислотні;

Б) основні;

В) амфотерні.

6. Найнижчий ступінь окиснення Нітрогену:

А) 0;

Б) -2;

В) -3;

Г) -4.

7. У водному розчині гідроген хлориду метиловий оранжевий набуває забарвлення:

А) жовтого;

Б) рожевого;

В) оранжевого;

Г) фіолетового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Оксигену дорівнює:

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

9. До алотропних видозмін Карбону належать:

А) озон;

Б) графіт;

В) алмаз;

Г) кисень.

10. Азот використовується для:

А) добування амоніаку;

Б) виробництва гуми;

В) виробництва сірників;

Г) наповнення електроламп.

11. Які іони утворяться під час дисоціації (NH4 )PO4 ?

А) PO43-;

Б) H+;

В) N3-;

Г) NH4+.

12. Внаслідок розкладу під час нагрівання NH4NO3 утворюються сполуки:

А) H2O;

Б) N2O;

В) HNO3;

Г) NH3.

13. Гідроген хлорид можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

А) КСl(тв.);

Б) H3PO4;

В) розчин CaCl2;

Г) H2SO4 (конц.).

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1. HCl а) Бурий

2. NH3 б) Безбарвний

В) Погано розчинний у воді

Г) Добре розчинний у воді

15. Складіть рівняння реакцій:

А) Li + S КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) NH3 + HCl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) N2 + Н2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Складіть рівняння реакції і розставте коефіцієнти методом електронного балансу: CH4 + O2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

А) N2 + HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) CaCl2 + AgNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть об’єм амоніаку, який виділиться внаслідок взаємодії амоній хлориду масою 5,35 г з натрій гідроксидом.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

Cl2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ HCl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH4Cl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ CaCl2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ AgCl.

20. Обчисліть об’єм гідроген сульфіду, який виділиться внаслідок дії розчину хлоридної кислоти об’ємом 100 мл (густина 1,098 г/мл) з масовою часткою гідроген хлориду 20 °% на натрій сульфід.

IV варіант

1. До неметалів належать:

А) V;

Б) Те;

В) Ni;

Г) K.

2. Найвищий ступінь окиснення Карбону:

A) +6;

Б) +4;

В) +2;

Г) 0.

3. Нітроген утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

A) EH3;

Б) EH4;

В) НЕ;

Г) H2E.

4. Здатність притягувати до своєї поверхні молекули речовин з навколишнього середовища – це:

A) адсорбція;

Б) дисоціація;

В) асоціація;

Г) алотропія.

5. Розчин гідроген хлориду у воді проявляє властивості:

A) кислотні;

Б) основні;

В) амфотерні.

6. Найнижчий ступінь окиснення Сульфуру:

A) 0;

Б) -2;

В) -3;

Г) -4.

7. У водному розчині амоніаку метиловий оранжевий набуває забарвлення:

A) жовтого;

Б) рожевого;

В) оранжевого;

Г) фіолетового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Сульфуру дорівнює:

A) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

9. До алотропних видозмін Оксигену належать:

A) озон;

Б) графіт;

В) карбін;

Г) кисень.

10. Сірка використовується для:

A) добування амоніаку;

Б) виробництва гуми;

В) виробництва сірників;

Г) наповнення електроламп.

11. Які іони утворяться під час дисоціації NH4Cl?

A) NH4+;

Б) H+;

В) N3-;

Г) Cl-.

12. Внаслідок розкладу під час нагрівання (NH4)2СО3 утворюються сполуки:

A) CO2;

Б) NH3;

В) N2O;

Г) H2.

13. Амоніак можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

A) H2O;

Б) NaOH;

В) (NH4)2SO4;

Г) HCl.

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1. NH3 а) Легший за повітря

2. HCl б) Важчий за повітря

В) З різким запахом

Г) Без запаху

15. Складіть рівняння реакцій:

А) NH3 + H2SO4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) Al + S КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

В) N2 + О2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

16. Складіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти методом електронного балансу: ZnS + O2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

А) LiCl + HNO3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

Б) (NH )2SO4 + KOH КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

18. Обчисліть об’єм кисню, який витратиться на окиснення азоту масою 5,6 г.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

N2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ NH4Cl КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ BaCl2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ AgCl.

20. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок взаємодії розчину натрій хлориду з розчином аргентум нітрату масою 20 г з масовою часткою солі 2 %.

IV. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ” - Плани-конспекти уроків по хімії


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ “НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ”