Контрольна робота № 7 (підсумкова)

УРОКИ 63-70

Уроки 63-70 відповідають V розділу програми з алгебри та початків аналізу “Резерв навчального часу”, і вчитель може використовувати цей час на власний розсуд з урахуванням рівня математичної підготовки учнів.

Ці години можна використати на повторення на початку на­вчального року, як додаткові години на окремі теми або для узагальнення й систематизацію матеріалу і повторення в кінці навчального року.

Якщо “Резерв навчального часу” вчитель вирішив використати на повторення в кінці навчального року, то можна рекомендувати

таке тематичне планування.

Повторення (8 год.)

№ п/п

Кількість годин

10-А

10-Б

10-В

63.

Тригонометричні функції

1

64.

Тригонометричні рівняння, системи і нерівності

1

65.

Степенева функція. Ірраціональні рівняння, нерівності і системи

1

66.

Показникова функція. Показникові рівняння,

системи, нерівності

1

67.

Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння, нерівності, системи

1

68.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

1

69.

Підсумкова контрольна робота № 7

1

70.

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

1

Планування уроків 63-70 слід провести з урахуванням реальних навчальних досягнень учнів, використавши матеріали уроків 1-62.

Наведемо підсумкову контрольну роботу № 7.

Тема: Контрольна робота № 7 (підсумкова)

Мета уроку. Перевірити знання, уміння і навички учнів з курсу алгебри і початків аналізу.

Варіант 1

1. Спростіть вираз Контрольна робота № 7 (підсумкова)(1 бал)

2. Розв’яжіть рівняння:

А) Контрольна робота № 7 (підсумкова) Контрольна робота № 7 (підсумкова) = 2. (2 бали)

Б) 1 + log2(x + 5) = log2(5x – 1) + log2(x – 1). (2 бали)

3. Розв’яжіть нерівність:

A) 4sin Контрольна робота № 7 (підсумкова) cos Контрольна робота № 7 (підсумкова) < -1. (2 бали)

Б) Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = – cos(х + n + 1). (2 бали)

5. Обчисліть arctg Контрольна робота № 7 (підсумкова) – arctg (-1) (2 бали)

Варіант 2

1. Спростіть вираз Контрольна робота № 7 (підсумкова). (1 бал)

2. Розв’яжіть рівняння:

А) Контрольна робота № 7 (підсумкова) + Контрольна робота № 7 (підсумкова) = 2. (2 бали)

Б) log3(x + 3) – log3(x – 1) = 1 – lоg3(4 – х). (2 бали)

3. Розв’яжіть нерівність:

А) sin 3x cos х – cos 3x sin х Контрольна робота № 7 (підсумкова) Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

Б) Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = – sin Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

5. Обчисліть Контрольна робота № 7 (підсумкова). (1 бал)

1. Спростіть вираз Контрольна робота № 7 (підсумкова). (1 бал)

2. Розв’яжіть рівняння:

А) Контрольна робота № 7 (підсумкова) + Контрольна робота № 7 (підсумкова) = Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

Б) log2(2x – 1) + log2(x + 1) = 2 + log2(x + 2). (2 бали)

3. Розв’яжіть нерівність:

А) cos2 Контрольна робота № 7 (підсумкова) – sin2 Контрольна робота № 7 (підсумкова) > – 0,5. (2 бали)

Б) Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = tg Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

5. Обчисліть arcsin Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бал)

1. Спростіть вираз Контрольна робота № 7 (підсумкова). (1 бал)

2. Розв’яжіть рівняння:

А) Контрольна робота № 7 (підсумкова) + Контрольна робота № 7 (підсумкова) = 3. (2 бали)

Б) log3(3x – 1) + log3(x + 1) = 1 + log3(x + 3). (2 бали)

3. Розв’яжіть нерівність:

А) sin 2x sin х – cos 2x cos x Контрольна робота № 7 (підсумкова) Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

Б) Контрольна робота № 7 (підсумкова). (2 бали)

4. Побудуйте графік функції y = tg Контрольна робота № 7 (підсумкова).(2 бали)

5. Обчисліть tg Контрольна робота № 7 (підсумкова). (1 бал)

Відповідь:

В-1. 1. Контрольна робота № 7 (підсумкова). 2. а) 6; б) 3. 3. a) Контрольна робота № 7 (підсумкова), n Контрольна робота № 7 (підсумкова)Z; б) (- Контрольна робота № 7 (підсумкова); -4] Контрольна робота № 7 (підсумкова)(0; 1]. 4. Рис. 181. 5. Контрольна робота № 7 (підсумкова).

 Контрольна робота № 7 (підсумкова)

B-2. 1. 135. 2. а) 5; б) 3. 3. a) Контрольна робота № 7 (підсумкова), n Контрольна робота № 7 (підсумкова)Z; б) [-3; 0) Контрольна робота № 7 (підсумкова) [1; + Контрольна робота № 7 (підсумкова)). 4. Рис. 182. 5. 310.

 Контрольна робота № 7 (підсумкова)

В-3. 1. 27. 2. а) 3 і 6; б)3. 3. а) Контрольна робота № 7 (підсумкова), n Контрольна робота № 7 (підсумкова)Z; б) (- Контрольна робота № 7 (підсумкова); – 5] Контрольна робота № 7 (підсумкова) (0; 2]. 4. Рис. 183. 5. Контрольна робота № 7 (підсумкова).

 Контрольна робота № 7 (підсумкова)

В-4. 1. 10. 2. а) -1 і 2; б) 2. 3. а) Контрольна робота № 7 (підсумкова), n Контрольна робота № 7 (підсумкова)Z; б) (- Контрольна робота № 7 (підсумкова); 4] Контрольна робота № 7 (підсумкова) (0; 1]. 4. Рис. 184. 5. -1.

 Контрольна робота № 7 (підсумкова)
Контрольна робота № 7 (підсумкова)