Контрольна робота: письмовий твір. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми “Дієслово”. (Вправи 319-322)

Тема. Контрольна робота: письмовий твір.

Мета. Перевірити вміння самостійно складати письмове висловлювання з використанням виражальних засобів та висловленням власної думки.

УРОК 97

Тема. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми “Дієслово”. (Вправи 319-322).

Мета. Узагальнити знання про ознаки дієслова, закріпити навички правопису не з дієсловами та особових закінчень; удосконалювати вміння розпізнавати часи дієслів та вміння правильно вимовляти дієслова з – ться, – шся; розвивати інтерес до вивчення

рідної мови.

Обладнання: індивідуальні картки, орфографічні словники, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз контрольної роботи (письмового твору).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа “Інтерв’ю”.

– Яку частину мови ви вивчаєте? (Дієслово.)

– Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма дієслова.)

– На які питання відповідає неозначена форма дієслова?

– Які часові форми дієслова ви знаєте? (Минулий, теперішній і майбутній час.)

– Як змінюються дієслова минулого часу? теперішнього? майбутнього?

Коли можна визначити рід дієслова? (Якщо воно в однині минулого часу.)

– Яким членом речення найчастіше є дієслово? (Присудком.)

2. Індивідуальні картки.

Примітка. Можна користуватись орфографічним словником.

Недавно ще гула метел…ця,

Іще л…жав в н…зинах сніг,

А вже барвінку листя стел…ться

З…леним кил…мом до ні(г, х).

Воно під снігом і під кригою

Всю зиму зел…нь берегло

І перше стрінуло з відлигою

В…сняне сонце і т…пло.

1. Встав пропущені букви.

2. Простим олівцем підкресли словникові слова.

3. Над дієсловами минулого часу скорочено познач рід.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Робота з прислів’ями (за вправою 319).

А) Читання прислів’їв і пояснення їх змісту.

Б) Списування прислів’їв, розкриваючи дужки.

– Поясніть написання не з дієсловами.

В) Вправляння у правильній вимові дієслів на – шся, – ться.

– Виберіть два прислів’я і прочитайте їх так, ніби виступаєте на сцені театру.

Г) Визначення часу і особи дієслів на – ся.

2. Каліграфічна хвилинка.

X X X х х х хе іх хи

Усміхнувся усміхнувся усміхнувся

Вийшов травень з гаю, нивам усміхнувся,

Потім на стежині, мов хлопча, роззувся.

М. Сингаївський

– Які слова, вирази вжито у переносному значенні?

– Визначте граматичну основу речення.

– Пригадайте, яка частина слова називається префіксом. Знайдіть слова з префіксом, поясніть правопис.

– Пригадайте правила переносу слів. Поділіть для переносу слово вийшов. (Вийшов.)

– Запишіть синонімічний ряд: йшов, ступав, прямував, мандрував, топав, крокував, чимчикував (варто зачитувати цей синонімічний ряд зі словника синонімів української мови).

3. Повторення про дієслово як частину мови (за вправою 320).

А) Читання вірша, визначення його головної думки.

Б) Виписування дієслів з вірша. Позначення закінчень.

В) Розбір одного з дієслів вірша теперішнього часу (на вибір) як частини мови за поданою схемою (додаток 8).

Фізкультхвилинка.

– Виконуйте вправи і впізнайте дієслова на – шся, – ться.

Встаньте діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

Вліво, вправо нахиліться.

Веретеном покрутіться,

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

4. Робота над реченнями (вправа 321).

– Прочитайте речення, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Підкресліть в них головні члени.

– Прокоментуйте, якими частинами мови виражено головні члени речення.

5. Повторення правопису дієслів на – ся.

Вибірковий диктант.

Якщо ти випадково знайдеш гніздо пташки, зразу ж тихенько відійди від нього. Річ у тім, що коли з’являється біля гнізда людина, пташка вилітає з нього і не повертається, поки людина не відійде. Якщо ти довго знаходитимешся біля гнізда, то пташенята у яйцях можуть загинути.

Особливо небезпечно брати яйця в руки, бо після цього птахи, можливо, зовсім не повернуться до гнізда.

– Випишіть дієслова на – ся. Поясніть правопис цих дієслів.

6. Навчальний диктант.

Вербову гілочку як символ України повіз Тарас Шевченко із собою на заслання і посадив її у казахській пустелі. Виросло велике дерево, яке люди назвали вербою Тараса. А потім ще двісті вербинок виростив поет із її гіллячок. Вербовий гай у засланні нагадував Шевченкові рідну Україну.

Завдання:

1. Дібрати і записати заголовок.

2. Підкреслити дієслова, що означають завершену дію.

3. Визначити рід дієслів, де це можливо.

V. Підсумок уроку.

Вправа “Мозковий штурм”.

– Розкажіть все, що ви знаєте про дієслово. Наводьте приклади.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 164 – запитання і завдання для повторення, вправа 322.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Контрольна робота: письмовий твір. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми “Дієслово”. (Вправи 319-322) - Плани-конспекти уроків по українській мові


Контрольна робота: письмовий твір. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми “Дієслово”. (Вправи 319-322)