Контрольно-навчальні завдання – Розмноження

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.3. Онтогенетичний рівень організації життя

Контрольно-навчальні завдання

1. Який поділ клітини призводить до утворення гаплоїдного (половинного) набору хромосом?

А) мітоз;

Б) мейоз;

В) амітоз;

Г) множинний поділ:

Д) ендомітоз.

2. Під час мейозу внаслідок порушення розходження хромосом утворилися сперматозоони з 22 і 24 хромосомами. Які мутації можливі у зародків, що розвинулися з яйцеклітин, запліднених такими сперматозоонами?

А) поліплоїдія;

Б)

інверсія;

В) генні мутації;

Г) геномні мутації;

Д) подвоєння.

3. Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза профази І мейозу вважається ключовою у виникненні цього явища?

А) лептонема;

Б) діакінез;

В) пахінема;

Г) диплонема;

Д) зигонема.

4. На якій стадії профази І мейозу відбувається кросинговер?

А) лептонема;

Б) діакінез;

В) пахінема;

Г) диплонема;

Д) зигонема.

5. У чому полягає відмінність між перебігом овогенезу та сперматогенезу?

А) відсутня стадія росту;

Б) відсутня стадія розмноження;

В)

відсутня стадія дозрівання;

Г) відсутня стадія формування;

Д) немає відмінностей.

6. На якій стадії профази І мейозу відбувається кон’югація хромосом?

А) лептонема;

Б) діакінез;

В) пахінема;

Г) диплонема;

Д) зигонема.

7. У деяких організмів ембріон може розділитися на декілька частин. З кожної частини розвивається самостійний організм. Це явище називають:

А) політенією;

Б) ендогонією;

В) брунькуванням;

Г) поліембріонією;

Д) шизогонією.

8. Дві особини інфузорії з’ єдналися, після обміну ядрами роз’єдналися. Як називають це явище?

А) брунькуванням;

Б) шизогонією;

В) кон’югацією;

Г) ендогонією;

Д) амітозом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Контрольно-навчальні завдання – Розмноження - Довідник з біології


Контрольно-навчальні завдання – Розмноження