КОНУРБАЦІЯ

Екологія – охорона природи

КОНУРБАЦІЯ – один із видів міської агломерації; велика урбанізована територія, яка утворилася внаслідок розростання кількох міст і злиття населених пунктів сільського типу, розміщених між ними. К. розвивається в місцях видобування корисних копалин, концентрування підприємств переробної пром-сті, транспорту і населення. Процес розвитку К. є об’єктивним; йому властиві як позитивні (екон. і соц. ефекти), так і негативні риси (забруднення навколишнього середовища, виробничі шуми тощо).
КОНУРБАЦІЯ