Конвергенція етнічна

Політологічний словник

Конвергенція етнічна (від лат. convergere (converge) – сходжусь, наближаюсь) – виникнення в різних місцях незалежно один від одного схожих або однакових культурних явищ під впливом загальних законів суспільного розвитку.

О. Антонюк
Конвергенція етнічна