Кооперативна система національна

Кооперативна система національна – сукупність основних типів кооперативів (які завдяки колективній праці розвиваються і діють у різних сферах і галузях економіки) у процесі їх взаємодії, добровільно об’єднаних на засадах співробітництва і колективного управління з метою всебічного задоволення потреб та інтересів своїх членів і суспільства. Основними типами кооперативів в Україні є виробничі (існують у різних галузях матеріального виробництва і частково торгівлі), кредитні, торговельні та обслуговуючі. З точки зору типів економічної власності виокремлюють трудові (не наймають робочу силу або здійснюють це у незначних обсягах – до 5%), капіталістичні (базуються на найманій праці) та змішані (поєднують у різних пропорціях трудову та капіталістичну власність) кооперативи.
Кооперативна система національна