Кооперативні

Кооперативні Банки (кооперативные банки) – спеціальні кредитно-фінансові установи, що утворюються товаро­виробниками на дольових засадах для задоволення взаємних потреб у кредитах та інших банківських послугах. За своїми функціями К. б. наближається до комерційних банків. Загальні риси К. б.: контроль не може здійснюватись окремими особами; прибуток не ділиться між пайовиками або вкладниками, а витрачається на сплачення процентів за вкладами та на збільшення резервів.
Кооперативні