Координати – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.5. Координати

Координати точки – це числа, які визначають положення фізичного тіла (матеріальної точки) на площині чи в просторі.

В декартовій системі координат положення тіла (матеріальної точки) на лінії площини і в просторі визначається відповідно однією (а), двома (б) або трьома (в) координатами (X, Y, Z).

 Координати   Кінематика
Координати – Кінематика