Координати середини відрізка

Геометрія

Декартові координати на площині

Координати середини відрізка

Якщо  Координати середини відрізка,  Координати середини відрізка – довільні точки,  Координати середини відрізка – середина відрізка AB, то
 Координати середини відрізка;  Координати середини відрізка.
Координати середини відрізка - Довідник з геометрії


Координати середини відрізка