Координатні промені і шкали

Урок № 17.

Тема. Координатні промені і шкали

Мета. Формувати уміння та навички учнів накреслити координатний промінь, позначати точки із координатами, визначати ціну поділки. Розвивати уяву, виховувати охайність та відповідальність.

Обладнання: кодоскоп.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.Фронтальне опитування:

А) що таке координатний промінь?

Б) що таке координата точки координатного променя?

В) чим відрізняється координатний промінь від променя?

Г) які з

точок К(18) чи А(81) ближче розміщена до точки О(0)?

Д) які бувають шкали?

Е) що таке: велика поділка, мала поділка?

Є) від чого походять назви: шкапа, градус?

Ж) назви прилади, які мають шкали?

2. Розв’язування вправи № 319, 320 (усно).

ІІІ. Розв’язування тренувальних вправ.

Завдання № 329 (завдання на розвиток уваги та вміння користуватися секундоміром).

Практичне завдання № 331 ( на знаходження ціни поділки).

Відповідь: ціна поділки 10 одиниць, 1 відрізок дорівнює 2 см.

№ 332. а) О (0), А(3), АО = 6 см;

Б) О(0) і В(7), ОВ = 7 2 = 14 см;

В) А(3) і В(7), АВ = 8 см;

Г) К(14) і Р(18), КР = 8 см;

№ 333. М(14) і Н(19),

МН = 20 см;

А) довжина одиничного відрізка 20: 5 = 4 (см);

Б) довжина відрізків ОН і ОМ: ОН = 14 ∙ 4 = 56 см; ОМ = 19 ∙ 4 = 76 см;

В) К(20) і Н(19); КН = 4 см;

Г) М(14) і К(20); МК = 24 см;

№ 335. А(17) і В(25), С(?), знайти координату точки С, яка є серединою відрізка АВ.

АВ = 25 – 17 = 8; 8 : 2 = 4; С(21).

ІV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

§7. № 330, 334, 336, 338(б, в), 342 (додаткове).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Координатні промені і шкали - Плани-конспекти уроків по математиці


Координатні промені і шкали