Кореспонденція рахунків по обліку запасів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 2.

Облік виробничих запасів

2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів

2.3.6. Кореспонденція рахунків по обліку запасів

Типова кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку виробничих запасів наведена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку

Виробничих запасів

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік

надходження виробничих запасів

1.

Переведено виробничі запаси із однієї номенклатурної групи до іншої, внаслідок помилкового зарахування у минулому

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

25 “Напівфабрикати”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

25 “Напівфабрикати”

2.

Переведено тварин із однієї вікової групи до

іншої

21 “Поточні біологічні активи”

21 “Поточні біологічні активи”

3.

Оприбутковано на склад виробничі запаси, які виготовлені на підприємстві (або повернення невикористаних)

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

25 “Напівфабрикати”

23 “Виробництво”

4.

Оприбутковано приплід тварин

21 “Поточні біологічні активи”

23 “Виробництво”

5.

Переведено до складу виробничих запасів готову продукцію і товари, які призначалися для реалізації

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

28 “Товари”

6.

Оприбутковано виробничі запаси, які придбані підзвітними особами

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

7.

Оприбутковано виробничі запаси у порядку внесків при формуванні статутного капіталу

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

40 “Статутний капітал”

46 “Неоплачений капітал”

8.

Оприбутковано виробничі запаси в порядку пайових внесків, що передбачені установчими документами

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

41 “Пайовий капітал”

9.

Відображено суму дооцінки виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

423 “Дооцінка активів”

10.

Відображено цільові надходження на підприємство у вигляді виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

11.

Відображено надходження виробничих запасів від постачальників та підрядників та інших кредиторів

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

12.

Відображено суму ПДВ (податковий кредит) за операцією 11

64 “Розрахунки за податками і платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

13.

Оприбутковано лишки виробничих запасів, виявлені в ході інвентаризації

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

719 “Інші доходи від

Операційної

Діяльності”

14.

Одержано пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

715 “Одержані пені, штрафи, неустойки”

15.

Одержано дивіденди від інших підприємств у вигляді виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

731 “Дивіденди одержані”

16.

Відображено дохід від безоплатно одержаних виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

718 “Дохід від

Безоплатно

Одержаних

Оборотних

Активів”

Облік вибуття виробничих запасів

17.

Спрямовано виробничі запаси на здійснення капітальних інвестицій з метою створення основних засобів (формування основного стада) та

Нематеріальних активів

15 “Капітальні інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

18.

Витрачено виробничі запаси на основне виробництво

23 “Виробництво”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

19.

Списано виробничі запаси на витрати, які пов’язані з виправленням браку

24 “Брак у виробництві”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

20.

Переведено виробничі запаси до складу товарів з метою їх подальшої реалізації

28 “Товари”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

21.

Видано працівнику позику на індивідуальне житлове будівництво у вигляді будівельних матеріалів

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

205 “Будівельні матеріали”

22.

Списано виробничі запаси на витрати, пов’язані з освоєнням виробництва нових видів продукції

39 “Витрати майбутніх періодів”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

23.

Списано виробничі запаси на загально-виробничі витрати

91 “Загально – виробничі витрати”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

24.

Списано виробничі запаси на адміністративні витрати

92 “Адміністративні витрати”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

25.

Списано виробничі запаси на витрати, пов’язані із збутом продукції (пакування готової продукції і т. п.)

93 “Витрати на збут”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

26.

Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

27.

Відображено суму уцінки виробничих запасів

946 “Втрати від знецінення запасів”

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

28.

Відображено суму нестач виробничих запасів, яка підлягає врегулюванню

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

29.

Списано вартість виробничих запасів на витрати обслуговуючих виробництв

949 “Інші витрати

Операційної

Діяльності”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

30.

Відображено вартість зіпсованих виробничих запасів внаслідок дії непереборної сили

991 “Втрати від стихійного лиха”

992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”

20 “Виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

25 “Напівфабрикати”

31.

Списано вартість виробничих запасів на здійснення заходів, які пов’язані із запобіганням та ліквідацією наслідків стихійного лиха

993 “Інші надзвичайні витрати”

20 “Виробничі запаси”

22 “Малоцінні та

Швидкозношувані

Предмети”

25 “Напівфабрикати”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Кореспонденція рахунків по обліку запасів - Бухгалтерський облік


Кореспонденція рахунків по обліку запасів