КОРИГУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ

Культурологічний словник

КОРИГУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ (від лат. corrigo – виправляю, поліпшую) – подолання чи послаблення порушень, вад психічного, фізичного або соціального розвитку дітей.
КОРИГУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ