Корінь слова. Спільнокореневі слова

Тема: Корінь слова. Спільнокореневі слова

Мета: сприяти усвідомленню учнями поняття про спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості слів; вчити визначати корінь у ряді спільнокореневих слів; розвивати мовне чуття; виховувати повагу до старших людей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ

ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Д д Дд Ді До ду ід од

Дідусь директор дятел

Де руки й охота, там скора робота.

– Визначте закінчення в словах охота, робота.

2. Словникова робота

Гра “Знайди “зайве” слово”

Вересень, їжак, заєць, олівець. (їжак)

3. Робота над загадками

– Нас слова міняють часто,

І, звичайно, це – на щастя,

Бо якби ми не мінялись,

То слова не поєднались. (Закінчення)

– Якщо в слові неодмінно

Є частина змінна,

То є й та, що не зникає,

Як її ми називаєм? (Основа слова)

– Що таке закінчення?

– Що

таке основа?

– З яких частин складається основа?

– Без якої частини основи не буває слова?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про спільнокореневі слова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем (с. 54, впр. 115)

– Виразно прочитайте вірш. Про що в ньому йдеться?

– Прочитайте підкреслені слова. Доберіть до них із запропонованих слів спільнокореневі: землянка, людський, земляний, людина, людяний.

– Запишіть ці слова, позначте корінь.

Запам’ятайте! Слова, у яких спільний корінь, є спільнокореневими (спорідненими) словами. У них корінь має спільне для всіх слів значення. Наприклад: сад, садок, садовий, садівник.

– Як називаються виділені слова? Чому вони не споріднені?

2. Складання алгоритму визначення кореня

Алгоритм визначення кореня

1) Прочитай слово.

2) Добери спільнокореневі слова.

3) Порівняй їх. Визнач спільну частину. Це – корінь.

4) Виділи корінь умовною позначкою? .

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Мовні дослідження (с. 55, впр. 116)

– Прочитайте слова. Чи є щось спільне в значеннях цих слів?

– Спишіть і позначте корінь у словах.

– Доведіть, що це дві групи спільнокореневих слів.

2. Робота над текстом (с. 55, впр. 117)

– Прочитайте текст. Розгляньте малюнок. Про що йдеться в тексті? Спишіть.

Робота в парах. Переказ тексту

– Прочитайте виділені слова. Яке значення вони мають? (Бабка – їжа; бабка – комаха; бабка – гриб.)

– У цих словах позначте корінь. Зверніть увагу: у виділених словах корінь – баб-, але він має різне значення. Доберіть зі словника значення цих слів. Доведіть, що це однозвучні слова.

1) Пестливі слова: бабуся, бабусечка, мати батька або матері.

2) Страва з локшини, рису, сиру та ін.

3) Хижа комаха з довгим тонким тілом і двома парами великих прозорих крил.

4) Гриб-підберезник.

5) Купка складених на полі снопів жита, льону та ін.

Запам’ятайте! Слова, корені у яких тільки звучать однаково, але мають різне значення,- різнокореневі слова. Наприклад, слова гуска, гусінь, гуснути – не споріднені, бо в них корені, різні за значенням.

3. Вибірковий диктант

– Випишіть споріднені слова. Позначте корінь.

Тато мій – рибалка. Я теж люблю рибалити. Одного ясного сонячного дня ми пішли на риболовлю. У воді на мілині плавало безліч маленьких рибенят. Це був справжній рибний дитячий садок. Тільки от великі риби, почувши нас, повтікали.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– Які цінні думки запам’ятали? (Корінь – це спільна частина споріднених слів. У корені закладене основне значення слова. Корінь може звучати однаково, та в словах набирати різних значень.)

– Як визначити корінь?

– Які слова називаються спільнокореневими? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 56, впр. 118. Доберіть спільнокореневі до слів ліс, казка, вода, водій. Складіть і запишіть 3 речення з цими словами (на вибір).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Корінь слова. Спільнокореневі слова - Плани-конспекти уроків по українській мові


Корінь слова. Спільнокореневі слова