Корінь слова. Спільнокореневі слова

СЛОВО

§31 Корінь слова. Спільнокореневі слова

376. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Із одним вікном хатина.

Роботяща в ній родина.

По квітках усі літають,

Мед пахучий добувають.

Грицько Бойко

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

2. Розкажи, що тобі допомогло відгадати загадку.

3. Усно добери споріднені слова до виділених слів.

377. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнки і доберіть з довідки підписи до них.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

Слова для довідки: кленок, кленовий листок, клен.

2. Запишіть слова в тому порядку,

в якому подано малюнки.

3. Поясніть, від якого слова утворені слова кленок і кленовий. Чи можна ці слова вважати “родичами”, тобто спорідненими словами?

4. Знайдіть у записаних словах спільну (однакову) частину і позначте її дужкою за зразком.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

378. 1. Прочитай слова. Назви споріднені слова. А які слова не є спорідненими з ними? Чому?

Гуска, гусочка, гусеня, курча, гусак, шпак.

2. Випиши споріднені слова. Познач у них дужкою спільну частину.

Спільна частина споріднених слів називається коренем. Тому такі слова ще називають спільнокореневими.

Наприклад: ліс,

лісок, лісовий, лісник

379. 1. Спиши спільнокореневі слова.

Рід, рідний, рідненька, поріднилися, споріднені.

2. Познач у записаних словах спільну частину – корінь.

380. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте скоромовки. Позмагайтеся, хто прочитає їх швидше і без помилок.

На покосі косар косою косить.

Ворона проворонила вороненя.

2. Поясніть, як ви розумієте другу скоромовку.

3. Запишіть скоромовки з пам’яті й перевірте написане одне в одного. Знайдіть у кожній скоромовці спільнокореневі слова і позначте в них спільну частину – корінь.

381. 1. Спиши слова. До кожного з них усно постав питання.

Береза, березовий, підберезник, березень.

2. Доведи, що ці слова спільнокореневі.

382. 1. Прочитай. Розстав речення в потрібному порядку, щоб вийшов текст.

Попереду поважно ступав великий лось. З чагарника до озера пробиралася сім’я. А за ним ішли лосиха з лосеням.

2. Запиши текст. Знайди спільнокореневі слова. Познач у них корінь.

3. Назви речення з тексту, яке відповідає схемі.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

383. Попрацюйте разом! 1. Запишіть слова літо І літак. Позначте в них спільну частину. Чи можна назвати ці слова спільнокореневими? Поясніть свою думку.

Візьміть до уваги! Слова літо і літак не є спільнокореневими, тому що їхня спільна частина (літ-) тільки звучить однаково, але має різне значення. У першому слові вона означає пору року, а в другому – рух у повітрі.

2. Прочитайте пари слів. Подумайте, які з них є спорідненими.

Літо – літечко, вода – водичка, літати – літак, голуб – голубник, гора – горіти.

3. Спишіть парами споріднені слова. Позначте в них спільну частину.

4. Назвіть слова, у яких спільні частини звучать однаково, але мають різне значення.

384. 1. Розглянь малюнки і запиши назви зображених предметів.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

Слова для довідки: голубник, годинник, шпаківня.

2. Подумай, чому ці предмети так називаються. До кожної назви предмета добери спільнокореневі слова і запиши їх. Познач у них спільну частину – корінь.

385. 1. Прочитай і спиши вірш.

Місяць яснесенький

Промінь тихесенький

Кинув до нас.

Спи, мій малесенький!

Пізній бо час.

Леся Українка

2. Поясни, що називають виділені слова. На які питання вони відповідають?

3. У слові тихесенький визнач корінь.

Міркуй так! Щоб визначити в слові корінь, треба дібрати до нього споріднені слова. Такими словами до слова тихесенький будуть тихий, тихо, тихенько. Спільна частина в усіх цих словах – тих-. Це і є корінь.

4. Так само визнач корені в інших виділених словах вірша.

386. 1. Добери споріднені слова – назву предмета, назву ознаки і назву дії – з коренем зим-.

2. Запиши дібрані слова. Познач у них корінь.

387. 1. Заміни одним словом кожен вислів за зразком.

Нести службу – служити; зрізати траву косою – … ; ловити рибу – … ; давати подарунок – … ; приймати ліки – … ; здіймати галас -….

Слова для довідки: лікуватися, дарувати, рибалити, галасувати, косити.

2. Запиши. Познач корінь у споріднених словах.

3. Поділи виділені слова для переносу різними способами.

388. Попрацюйте разом! 1. До поданих дієслів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі слова – іменники та прикметники.

Зразок. Радіти – радість, радісний.

Розуміти, теплішати, світити, зеленіти.

2. Позначте корені слів.

389. 1. Прочитай сполучення слів.

Варення з вишні, каша з рису, стіл із дуба, коробка з паперу, сік із берези, шафа для книжок.

2. Виділені слова заміни спільнокореневими і запиши за зразком.

Зразок. Вишневе варення.

390. 1. Прочитай вірш. Знайди слова – назви дій. Поясни значення цих слів.

Січень січе,

Лютий лютує,

Березень плаче,

Квітень квітує.

Федір Петров

2. Випиши парами споріднені слова. Познач корені. До якого слова у вірші немає спорідненого?

3. Який місяць весну починає, а який – кінчає? Запиши відповідь, користуючись схемою.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

391. 1. Прочитай пари слів. Скажи, яка відмінність у значенні слів.

Гриб – грибок, гніздо – гніздечко, річка – річечка, озеро – озерце, хата – хатинка, вода – водичка, хмара – хмаринка.

2. Спиши. Познач у словах корінь.

392. Попрацюйте разом! 1. До поданих слів – іменників допишіть спільнокореневі дієслова та прикметники.

Що?

Що робити?

Яке?

Розповідь

Питання

Спонукання

2. Доберіть іменник, з яким можна сполучити всі три прикметники.

3. Пригадайте і розкажіть правила про розповідні, питальні й спонукальні речення.

393. 1. До слова погойдувати добери з лічилки і запиши споріднені слова. Познач корінь у спільнокореневих словах.

Гойда, гойда, гойдалочка,

Гойдається Наталочка.

Раз, два, три, чотири, п’ять –

Треба гойдалку спинять.

394.1. Вивчи вірш напам’ять і запиши.

Виростай, дитино, й пам’ятай:

Батьківщина – то найкращий край,

Дмитро Павличко

2. Добери до виділеного слова спільнокореневі слова, що відповідають на питання хто? та який?

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

395.1. Прочитай вірш.

ЩО TAKE БАТЬКІВЩИНА?

Що таке Батьківщина?

За віконцем калина,

Тиха казка бабусі,

Ніжна пісня матусі,

Дужі руки у тата,

Під тополями хата,

Під вербою криниця,

В чистім полі пшениця.

Петро Бондарчук

2. Зміни виділені слова так, щоб вони відповідали на питання хто? Добери до них спільнокореневі слова. Запиши.

3. Поясни, від якого слова утворилося слово Батьківщина.

4. Випиши з вірша назви рослин і запам’ятай їх. Це символи України.

396.1. Спиши речення, вставляючи пропущені букви.

У ч..твер будуть ч..ргувати..іра Коваленко і Н..дія Співак.

2. Поясни, написання яких слів будеш перевіряти за правилом, а яких – за словником.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

397. Від поданих слів утвори і запиши споріднені слова за зразком. Склади речення з двома словами (на вибір).

Зразок. Львів – львівський,

Київ, Харків, Чернігів, Донецьк, Житомир, Полтава, Миколаїв.

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

398. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення.

1. Пастух вигнав худобу на пасовисько.

2. Чередник погнав скотину попід горою на долину (Леонід Глібов).

3. Ой по горі, по горі гонять овець вівчарі (Іван Нехода).

4. У холодочку, під вербою, приліг чабан спочить (Леонід Глібов).

2. Випишіть слова – назви предметів, близькі за значенням, Поясніть, чи є ці слова спільнокореневими.

3. Розгляньте схему.

Розрізняй!

 Корінь слова. Спільнокореневі слова

399. 1. Прочитай вірш.

ОПЕНЬКИ

В гущині синиця дзенька

І тріщить сухий сучок.

З дяку тиснуться опеньки,

Позираючи хитренько

З-під мохнатих шапочок.

Хати їх – пеньки дуплисті

І купки рудого листя…

Опенят масних, хороших

Я набрав повненький кошик

І присів спочить на пень.

Віктор Кочевський

2. Знайди і випиши спільнокореневі слова. Що допомогло їх розпізнати?

3. Поміркуй, скількома способами можна перенести з рядка в рядок слово опеньки. Запиши.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Корінь слова. Спільнокореневі слова - Українська мова


Корінь слова. Спільнокореневі слова