Корисність сукупна

Корисність сукупна (англ. utility – Корисність) – сумарна величина корисності всієї сукупності товарів певного виду, яка вимірюється в умовних одиницях або опосередковано в грошовій формі. К. с. певної сукупності товарів залежить передусім від граничної корисності кожної додаткової одиниці товару з такої сукупності та ступеня дефіцитності товару.
Корисність сукупна